โรงพยาบาลสัตว์บ้านแก้ว

BANKAEW ANIMAL HOSPITAL

เกี่ยวกับเรา

นายสัตวแพทย์สมชาย เศรษฐ์เวคิน

         โรงพยาบาลสัตว์บ้านแก้วก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พศ 2534 โดยเริ่มแรกเป็นคลินิกคูหาเดียวมีนายสัตวแพทย์ สมชาย เศรษฐ์เวคิน และ นาง สกุณา เศรษฐ์เวคิน เป็นผู้ก่อตั้ง คลินิกที่เปิดในตอนแรกมีลักษณะเป็นเพียงคลินิกเล็กๆคูหาเดียวเปิดในตอนเย็นเท่านั้น ต่อมามีการสร้างก่อขยายเป็น 2 คูหา และมีการรับสมัครหมอเพิ่มเติม จนมีทีมสัตวแพทย์ที่สามารถให้บริการเต็มรูปแบบ จนก่อตั้งเป็นโรงพยาบาลสัตว์ขึ้นในปี

พศ 2549 และจะยังไม่หยุดพัฒนาเพียงแค่นี้ในอนาคตจะมีเป้าหมายในการขยายเวลาการทำงานไปจนถึง 22.00 จากเวลาเดิม 20.00