โรงพยาบาลสัตว์บ้านแก้ว

BANKAEW ANIMAL HOSPITAL

บริการของเรา

โปรแกรมวัคซีนสำหรับสุนัข

โปรแกรมวัคซีนสำหรับแมว

โปรแกรมป้องกันปรสิตภายนอก/ภายใน

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

            » Complete blood count เป็นการตรวจนับปริมาณของเม็ดเลือดชนิดต่างๆ เช่น เม็ดเลือดแดง, เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด สามารถบอกสุขภาพโดยรวมของสัตว์ได้

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

            » Blood glucose หรือ ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงหรือต่ำกว่าปกติ ส่งผลให้สัตว์แสดงอาการป่วยได้

ตรวจการทำงานของไต

            » BUN

            » Creatinine

            » SDMA

            » Urinalysis

ตรวจสมรรถภาพของตับ

            » ALT

            » AST

            » ALKP

            » Total Protein

            » Bilirulin

            » Ammonia

            » Bile acid

            » Albumin

            » Prothrombin time

            » aPTT

ตรวจฮอร์โมน

            » Thyroid

            » Progesterone

ตรวจปัสสาวะ

            » Urinalysis เป็นการตรวจปัสสาวะอย่างละเอียดวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลชีวะ เพื่อหาความผิดปกติของร่างกายได้

เอ็กซเรย์ดิจิตอล

อัลตราซาวด์

– ทำหมันกระต่าย
– ผ่าตัดทำหมันแมวเพศผู้-เมีย
– ผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้-เมีย
– ผ่าตัดมดลูกอักเสบ
– ผ่าตัดช่วยคลอด (ทำหมัน,ไม่ทำหมัน)
– ผ่าตัดเนื้อเยื่ออ่อน (sofe tissue )
– ผ่านิ่ว/ผ่าตัดเนื้องอก/ผ่าตัดแปลงเพศ และอื่นๆ

– อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ สุนัข-แมว
– เวชภัณฑ์ อาหารเสริม สำหรับสัตว์
– อาหารสัตว์เลี้ยง สุนัข แมว ปลา นก สัตว์เลี้ยงพิเศษ
– อาหารสัตว์เฉพาะโรค (โรคไต โรคทางเดินอาหาร โรคตับ โรคนิ่ว อาหารสำหรับสัตว์แพ้ง่าย)
– อาหารสัตว์ตามวัย (ลูกสัตว์ วัยเจริญเติบโต โตเต็มวัย วัยชรา)
– อาหารสัตว์ตามขนาดสายพันธุ์ (พันธุ์เล็ก พันธุ์กลาง พันธุ์ใหญ่)